Описание на код за грешка P0847.
OBD2 кодове за грешки

P0847 Ниска верига на датчика за налягане на трансмисионната течност "B".

P0847 – Техническо описание на код за неизправност OBD-II

Код на неизправност P0847 показва ниско ниво на веригата B на сензора за налягане на трансмисионната течност.

Какво означава кодът за грешка P0847?

Код на неизправност P0847 показва нисък сигнал във веригата „B“ на сензора за налягане на трансмисионната течност. Това означава, че системата за управление на автомобила е открила, че сигналът от сензора за налягане на трансмисионната течност е под очакваното ниво.

Превозните средства с автоматична скоростна кутия използват електромагнитни клапани за регулиране на хидравличното налягане, необходимо за превключване на предавките и блокиране на преобразувателя на въртящия момент. Тези клапани се управляват от контролния модул на трансмисията (PCM), който определя необходимото налягане на трансмисионната течност въз основа на различни параметри като скорост на двигателя, позиция на дросела и скорост на превозното средство. Ако действителното налягане не съответства на необходимата стойност поради нисък сигнал във веригата на сензора „B“, това води до код P0847.

Код на грешка P0847.

Възможни причини

Някои възможни причини за кода за неизправност P0847:

 • Дефектен сензор за налягане на трансмисионната течност: Самият сензор може да е повреден или неправилно калибриран, което води до ниско ниво на сигнала в неговата верига.
 • Проблеми с окабеляване или връзки: Неправилна връзка или прекъсване на окабеляването между сензора за налягане и контролния модул на трансмисията може да причини ниско ниво на сигнала и в резултат на това P0847.
 • Недостатъчно ниво на трансмисионната течност: Ако нивото на трансмисионната течност е твърде ниско, това може да причини недостатъчно налягане, което ще се отрази в сигнала на сензора.
 • Теч на трансмисионна течност: Проблемите с изтичането на течност могат да намалят налягането в системата, което също може да причини слаб сигнал на сензора.
 • Проблеми с електрическата система: Неизправности в електрическата система на автомобила, като късо съединение или отворена верига във веригата на сензора, може да доведат до недостатъчен сигнал.
 • Неизправност на модула за управление на автоматичната скоростна кутия (PCM): В редки случаи проблемът може да се дължи на неизправност на самия контролен модул, който може да не интерпретира правилно сигнала от сензора.

За точна диагностика и отстраняване на проблема се препоръчва да се свържете с квалифициран автомеханик или автосервиз.

Какви са симптомите на код за грешка? P0847?

Симптомите, които могат да възникнат, когато се появи код за неизправност P0847, могат да варират в зависимост от конкретния проблем и модела на превозното средство, някои от възможните симптоми са:

 • Проблеми при превключване на предавките: Възможно е да има забавяне, потрепвания или необичайни шумове при превключване на скоростите.
 • Неправилно поведение на автоматичната скоростна кутия: Автоматичната скоростна кутия може да превключи в режим на напускане, докато остава на една или повече предавки, което може да намали производителността и управляемостта на автомобила.
 • Грешка на таблото: На арматурното табло може да се появи лампичка за грешка или предупредителна лампичка, показваща проблем с трансмисията или налягането на трансмисионната течност.
 • Повишен разход на гориво: Неправилното функциониране на скоростната кутия може да доведе до повишен разход на гориво поради неефективни предавки.
 • Необичайни звуци или вибрации: Може да възникнат необичайни звуци или вибрации поради нестабилно налягане в трансмисионната система.

Ако забележите един или повече от тези симптоми, препоръчително е да се свържете с квалифициран автомеханик, за да диагностицира и поправи проблема, свързан с кода за неизправност P0847.

Как да диагностицирам код за грешка P0847?

Препоръчва се следният подход за диагностициране на DTC P0847:

 1. Проверете таблото си: Проверете за светлини за грешка или предупредителни знаци на арматурното табло, свързани с работата на трансмисията.
 2. Използвайте диагностичен скенер: Свържете диагностичния скенер към OBD-II порта на вашия автомобил и прочетете кодовете за грешки. Ако кодът P0847 се потвърди, това показва проблем със сензора за налягане на трансмисионната течност.
 3. Проверете нивото и състоянието на трансмисионната течност: Уверете се, че нивото на трансмисионната течност е в рамките на препоръките на производителя и не е замърсено или удебелено. Ниско ниво на течност или замърсяване може да е причина за P0847.
 4. Проверете окабеляването и връзките: Проверете окабеляването и съединителите, свързващи сензора за налягане на трансмисионната течност към контролния модул на трансмисията. Уверете се, че не са повредени, счупени или окислени.
 5. Проверете самия сензор за налягане: Проверете сензора за налягане на трансмисионната течност за повреди или течове. Може също да се наложи да тествате съпротивлението му или да измерите напрежението с помощта на мултицет.
 6. Допълнителна диагностика: Ако няма очевидни проблеми със сензора и окабеляването, може да се наложи по-задълбочена диагностика с помощта на специализирано оборудване или помощта на квалифициран автомонтьор.

След като идентифицирате причината за грешка P0847, трябва да започнете да я отстранявате. Това може да включва подмяна на сензора, ремонт или подмяна на повредени кабели и проверка и обслужване на преносната система.

Диагностични грешки

При диагностициране на DTC P0847 могат да възникнат следните грешки:

 • Неправилно тълкуване на симптомите: Подобни симптоми може да са свързани с други проблеми с трансмисията, така че е важно да интерпретирате правилно симптомите и да ги свържете с кода за неизправност P0847.
 • Неправилна диагностика на сензора за налягане: Ако проблемът не е в датчика за налягане, но той е заменен без допълнителна диагностика, това може да доведе до ненужна загуба на време и пари.
 • Игнориране на други проблеми: Код на грешка P0847 може да бъде причинен не само от дефектен сензор за налягане, но и от други проблеми, като изтичане на трансмисионна течност или електрически проблем. Пренебрегването на тези проблеми може да доведе до повторно появяване на грешката.
 • Неправилно калибриране или настройка: След смяна на сензора за налягане може да се наложи той да бъде калибриран или регулиран. Неправилното калибриране може да доведе до неправилни показания и в резултат на това грешката ще се появи отново.
 • Недостатъчна диагностика на окабеляване и връзки: Окабеляването и връзките също могат да бъдат източник на проблема. Неуспехът да се диагностицира правилно тяхното състояние може да доведе до пропускане на проблем или ненужна подмяна на компоненти.

За да избегнете тези грешки, е важно да извършите задълбочена и системна диагностика и да потърсите помощ от квалифициран автомонтьор или специалист по трансмисии, ако е необходимо.

Колко сериозен е кодът за грешка? P0847?

Код на неизправност P0847 трябва да се счита за сериозен, тъй като е свързан със сензора за налягане на трансмисионната течност, няколко причини, поради които този код на неизправност може да се счита за сериозен:

 • Потенциална повреда на трансмисията: Ниското налягане на трансмисионната течност може да причини нестабилна работа на трансмисията. Това може да причини износване или повреда на вътрешните трансмисионни компоненти като съединители, соленоиди и клапани.
 • Влошаване на работата на автомобила: Проблемите с трансмисията могат да доведат до неправилно превключване на предавките, трептене или забавяне при смяна на скоростите. Това може да намали цялостната производителност и комфорта на шофиране на автомобила.
 • Авариен риск: Неправилното функциониране на трансмисията може да доведе до непредвидими пътни условия, което увеличава риска от злополука както за водача, така и за другите.
 • Скъпи ремонти: Ремонтът или подмяната на компоненти на трансмисията може да бъде скъп. Неправилното управление на проблема може да доведе до увеличаване на разходите за ремонт и увеличаване на времето, прекарано в възстановяване на трансмисията.

Като цяло кодът за неизправност P0847 трябва да се вземе сериозно и да се диагностицира и ремонтира възможно най-скоро, за да се предотвратят по-сериозни проблеми с трансмисията и да се гарантира безопасността и надеждността на вашия автомобил.

Какъв ремонт ще помогне за премахване на кода? P0847?

Отстраняването на неизправности при DTC P0847 може да изисква следните стъпки:

 1. Смяна на сензора за налягане на трансмисионната течност: Ако сензорът за налягане е повреден или дава неправилни показания, замяната му може да реши проблема. Уверете се, че новият сензор отговаря на спецификациите на производителя и е инсталиран правилно.
 2. Проверка и ремонт на кабели и връзки: Проверете окабеляването и съединителите, свързващи сензора за налягане на трансмисионната течност към контролния модул на трансмисията. Сменете или поправете повредени или счупени кабели и се уверете, че конекторите са правилно свързани.
 3. Проверка и подмяна на трансмисионна течност: Уверете се, че нивото на трансмисионната течност е в рамките на препоръките на производителя и не е замърсено или удебелено. Сменете течността, ако е необходимо.
 4. Диагностицирайте и поправете други проблеми с трансмисията: Ако проблемът не е проблем със сензор или окабеляване, други компоненти на трансмисията като соленоиди, клапани или хидравлични канали може да се нуждаят от допълнителна диагностика и ремонт.
 5. Програмиране и настройкаЗабележка: След смяна на сензор или окабеляване може да се наложи програмиране или настройка на системата за управление на трансмисията, за да могат новите компоненти да работят правилно.

Препоръчително е кодът P0847 да бъде ремонтиран и диагностициран от квалифициран автомеханик или специалист по трансмисии, за да се гарантира, че всички необходими процедури са следвани правилно и проблемът е разрешен.

Как да диагностицираме и коригираме P0847 Код на двигателя - Обяснете кода за неизправност OBD II
 1. Шевролет:
  • P0847 – Сензор за налягане на трансмисионната течност/превключвател „B“ Ниска верига.
 2. Форд:
  • P0847 – Сензор за налягане на трансмисионната течност/превключвател „B“ Ниска верига.
 3. Тойота (Toyota):
  • P0847 – Сензор за налягане на трансмисионната течност/превключвател „B“ Ниска верига.
 4. Хонда:
  • P0847 – Сензор за налягане на трансмисионната течност/превключвател „B“ Ниска верига.
 5. Nissan:
  • P0847 – Сензор за налягане на трансмисионната течност/превключвател „B“ Ниска верига.
 6. БМВ (BMW):
  • P0847 – Сензор за налягане на трансмисионната течност/превключвател „B“ Ниска верига.
 7. Mercedes-Benz:
  • P0847 – Сензор за налягане на трансмисионната течност/превключвател „B“ Ниска верига.
 8. Фолксваген:
  • P0847 – Сензор за налягане на трансмисионната течност/превключвател „B“ Ниска верига.

Тези преписи описват, че причината за кода за неизправност P0847 е нисък сигнал в сензора за налягане на трансмисионната течност или веригата на превключвателя „B“.

Добавяне на нов коментар