Описание на код за грешка P0312.
OBD2 кодове за грешки

P0312 Прекъсване на запалването в цилиндър 12

P0312 – Техническо описание на код за неизправност OBD-II

Код на неизправност P0312 показва, че PCM на автомобила е открил прекъсване на запалването в цилиндър 12.

Какво означава кодът за грешка P0312?

Код на неизправност P0312 обикновено показва прекъсване на запалването в цилиндър 12 на двигателя. Тази грешка означава, че системата за управление на двигателя (ECM) е открила прекъсване на запалването в един от цилиндрите след стартиране на двигателя.

Код на грешка P0312.

Възможни причини

Някои възможни причини за кода за неизправност P0312:

 • Дефектни свещи: Износените или повредени запалителни свещи могат да доведат до неправилно запалване на горивната смес в цилиндър 12.
 • Проблеми със запалителната бобина: Неизправност на запалителната бобина, отговорна за цилиндър 12, може да причини прекъсване на запалването.
 • Ниско налягане на горивото: Недостатъчното налягане на горивото в системата може да доведе до неправилно смесване на гориво и въздух в цилиндър 12, което да доведе до прекъсване на запалването.
 • Запушени или повредени горивни инжектори: Неправилното разпръскване на горивото поради запушени или дефектни горивни инжектори също може да причини прекъсване на запалването.
 • Проблеми със системата за запалване: Неизправности в компонентите на системата за запалване, като проводници, сензори, контролни модули и т.н., могат да причинят неправилно запалване на цилиндър 12.
 • Проблеми с датчиците за положение на коляновия и разпределителния вал: Дефектните сензори за положение на коляновия вал (CKP) или положение на разпределителния вал (CMP) могат да причинят неправилно управление на системата за запалване и да доведат до прекъсване на запалването.
 • Проблеми с компютъра за управление на двигателя (ECM): Неизправности в ECM или неговия софтуер могат да причинят неправилно управление на системата за запалване, което води до код P0312.
 • Други механични проблеми: Например, неправилната работа на клапаните или буталните пръстени също може да причини прекъсване на запалването в цилиндър 12.

Какви са симптомите на код за грешка? P0312?

Симптомите при наличие на код за грешка P0312 може да включват следното:

 • Загуба на мощност: Прекъсването на запалването в цилиндър 12 може да доведе до загуба на мощност на двигателя, особено при силно ускорение или под товар.
 • Нестабилен празен ход: Неправилното запалване в цилиндър 12 може да причини груба работа на празен ход или дори повреда на двигателя.
 • вибрации: Прекъсванията на запалването могат да причинят вибрации, когато двигателят работи, особено при ниски скорости.
 • Нестабилна работа на двигателя: Двигателят може да работи хаотично или неспокойно, особено под товар или когато двигателят е студен.
 • Повишен разход на гориво: Неправилното запалване в цилиндър 12 може да доведе до неефективно изгаряне на гориво, което от своя страна може да доведе до повишен разход на гориво.
 • Спиране или рязко стартиране: Двигателят може да е забележимо бавен или трудно да се върти при стартиране.
 • Появява се светлина за проверка на двигателя: Когато кодът P0312 е активиран, лампата за проверка на двигателя на таблото на автомобила ви може да светне, което показва, че има проблем с двигателя.

Тези симптоми могат да се появят поотделно или в комбинация в зависимост от конкретната причина и тежестта на проблема.

Как да диагностицирам код за грешка P0312?

Препоръчва се следният подход за диагностициране на DTC P0312:

 1. Проверка индикатора Check Engine: Ако лампичката Check Engine светне на арматурното табло, ще трябва да използвате инструмент за диагностично сканиране, за да прочетете кодовете за грешки. Ако има код P0312, трябва да продължите с диагностиката.
 2. Проверка на други кодове за грешки: В допълнение към кода P0312, проверете и за други кодове за грешка, които могат допълнително да показват проблеми със запалването или горивната система.
 3. Проверка на свещите: Проверете състоянието и функционалността на запалителните свещи. Износени или замърсени свещи могат да причинят прекъсване на запалването.
 4. Проверка на бобините на запалването: Проверете запалителните бобини за повреди. Лошото състояние на намотките може да доведе до неправилно запалване в цилиндъра.
 5. Проверка на горивни инжектори: Проверете горивните инжектори за запушване или неизправност. Дефектните инжектори могат да причинят неправилно разпръскване на горивото и прекъсване на запалването.
 6. Проверка на сензорите за положение на коляновия и разпределителния вал: Проверете сензорите за положение на коляновия вал (CKP) и положение на разпределителния вал (CMP) за правилна работа. Дефектните сензори могат да доведат до неправилно управление на системата за запалване.
 7. Проверка на налягането на горивото: Проверете налягането на горивото в системата. Ниското налягане на горивото може да доведе до неправилно смесване на гориво и въздух и да причини прекъсване на запалването.
 8. Проверка на окабеляването и връзките: Проверете състоянието на окабеляването и връзките, особено в системата за запалване. Повредени или счупени кабели могат да причинят проблеми със запалването.
 9. Допълнителни тестове: В зависимост от резултатите от горните проверки може да се наложи да се извършат допълнителни тестове, като например тест за компресия на цилиндъра или тестване на ECM за неизправности.

При извършване на диагностика е препоръчително да използвате професионална диагностична апаратура и да следвате инструкциите на производителя на автомобила.

Диагностични грешки

При диагностициране на DTC P0312 могат да възникнат следните грешки:

 • Игнориране на други потенциални проблеми: Понякога механиците може да се съсредоточат само върху конкретния цилиндър, където е открит кодът P0312, и да пропуснат други възможни причини за проблема, като проблеми с горивната система или сензори.
 • Неправилна диагностика на запалителната бобина: Механик може да диагностицира погрешно дефектна бобина за запалване, което може да доведе до подмяна на ненужни компоненти или неправилен ремонт.
 • Недостатъчна проверка на окабеляването и връзките: Неправилната проверка на окабеляването или връзките може да доведе до недиагностицирани проблеми с електрическата система, които може да са източникът на проблема.
 • Неправилно тълкуване на данните от сензора: Неправилното четене на сензора или данните от сензора може да доведе до погрешни заключения относно причината за проблема.
 • Недостатъчна проверка на компресията: Задължително трябва да проверите компресията в цилиндъра, в който се открива код P0312. Ако не се обърне достатъчно внимание на този аспект, може да се пропуснат сериозни механични проблеми.
 • Неправилно тълкуване на данните от скенера: Някои механици може да интерпретират погрешно данните, получени от диагностичния скенер, което може да доведе до неправилни ремонти.

За да предотвратите тези грешки, е важно да следвате правилната диагностична процедура, внимателно да анализирате данните и резултатите от тестовете и да потърсите съвет от други специалисти или производителя на превозното средство, когато е необходимо.

Колко сериозен е кодът за грешка? P0312?

Код на грешка P0312 трябва да се счита за сериозен проблем, който изисква незабавно внимание. Неправилното запалване на цилиндрите може да доведе до редица негативни последици:

 • Загуба на мощност и икономия на гориво: Неправилното запалване в цилиндър може да доведе до загуба на мощност на двигателя и ниска икономия на гориво.
 • Нестабилна работа на двигателя: Прекъсването на запалването може да причини груба работа на двигателя, което може да доведе до грубо возене и незадоволително шофиране.
 • Повишени емисии на вредни вещества: Неправилното изгаряне на гориво може да доведе до повишени емисии на вредни вещества, което може да повлияе негативно на околната среда.
 • Повреда на катализатора: Постоянното прекъсване на запалването може да причини повреда на каталитичния преобразувател поради неправилно изгаряне на горивото, което може да се превърне в сериозен проблем.
 • Влошаване на работата на двигателя: Неизправност, която причинява появата на код P0312, може да повлияе на цялостната работа на двигателя и дълготрайността му.

Въпреки че някои случаи може да са по-сериозни от други, важно е да обърнете внимание на проблема и да предприемете подходящи стъпки за разрешаването му. Ако се появи код P0312, препоръчително е незабавно да се свържете с квалифициран механик или автосервиз за диагностика и ремонт.

Какъв ремонт ще помогне за премахване на кода? P0312?

Разрешаването на код за неизправност P0312 изисква решаване на основната причина за прекъсването на запалването в цилиндър 12. Няколко възможни действия, които могат да помогнат при ремонта:

 1. Смяна на свещи: Ако запалителните свещи са износени или повредени, те трябва да бъдат заменени с нови, препоръчани от производителя на автомобила.
 2. Проверка и смяна на бобини за запалване: Ако се установят проблеми със запалителните бобини, те трябва да бъдат проверени и, ако е необходимо, сменени.
 3. Почистване или смяна на горивни инжектори: Ако горивните инжектори са запушени или дефектни, те трябва да бъдат почистени или сменени.
 4. Проверка и ремонт на кабели и връзки: Окабеляването и връзките в системата за запалване трябва да се проверят за повреди или счупвания и да се поправят или сменят, ако е необходимо.
 5. Проверка на налягането на горивото: Проверете налягането на горивото в системата и, ако е необходимо, ремонтирайте или сменете компонентите на горивната система.
 6. Проверка и подмяна на сензори за положение на коляновия и разпределителния вал: Ако сензорите за положение на коляновия и разпределителния вал са дефектни, те трябва да бъдат сменени.
 7. Проверка и актуализиране на ECM софтуер: В редки случаи проблемът може да е свързан със софтуера ECM и може да изисква актуализация или препрограмиране.
 8. Допълнителни мерки: В зависимост от конкретната причина за кода P0312 може да са необходими допълнителни мерки за ремонт или подмяна на други компоненти на двигателя.

Важно е да извършвате ремонти в съответствие с препоръките на производителя на автомобила и да използвате само висококачествени резервни части. Ако нямате опит или необходимото оборудване, по-добре се обърнете към квалифициран механик или автосервиз за професионална диагностика и ремонт.

Как да поправите P0312 код на двигателя за 3 минути [2 DIY метода / Само $4.66]

P0312 – Специфична информация за марката

Код на неизправност P0312 може да се появи на различни марки автомобили, списък на някои от тях с обяснения:

 1. брод: Прекъсване на запалването в цилиндър 12 – Открито е прекъсване на запалването на цилиндър 12.
 2. Chevrolet: Неправилно запалване в цилиндър 12 – Открито е прекъсване на запалването на цилиндър 12.
 3. Toyota: Грешка при запалването в цилиндър 12 – Открито е прекъсване на запалването на цилиндър 12.
 4. Honda: Прекъсване на запалването в цилиндър 12 – Открито е прекъсване на запалването на цилиндър 12.
 5. BMW: Грешка при запалването в цилиндър 12 – Открито е прекъсване на запалването на цилиндър 12.
 6. Mercedes-Benz: Прекъсване на запалването в цилиндър 12 – Открито е прекъсване на запалването на цилиндър 12.
 7. Volkswagen: Грешка при запалването в цилиндър 12 – Открито е прекъсване на запалването на цилиндър 12.
 8. Audi: Прекъсване на запалването в цилиндър 12 – Открито е прекъсване на запалването на цилиндър 12.
 9. Nissan: Грешка при запалването в цилиндър 12 – Открито е прекъсване на запалването на цилиндър 12.
 10. Hyundai: Прекъсване на запалването в цилиндър 12 – Открито е прекъсване на запалването на цилиндър 12.

Това са само няколко от многото марки превозни средства, които могат да получат код P0312. Всеки производител може да използва свой собствен език, за да опише тази грешка.

2 комментария

Добавяне на нов коментар