P0990 Висока верига на датчика/превключвателя за налягане на трансмисионната течност
OBD2 кодове за грешки

P0990 Висока верига на датчика/превключвателя за налягане на трансмисионната течност

Съдържание

P0990 – Техническо описание на код за неизправност OBD-II

Висок сигнал на веригата на сензора/превключвателя за налягане на трансмисионната течност „E“.

Какво означава кодът за грешка P0990?

Код на неизправност P0990 показва проблеми с електромагнитния клапан за управление на налягането на маслото на преобразувателя на въртящия момент на трансмисията. Този клапан, известен също като EPC (Електронен контрол на налягането) соленоид, регулира налягането на маслото в преобразувателя на въртящия момент, за да контролира превключването на предавките.

Възможни причини

Често срещаните причини за код P0990 може да включват:

 1. Неизправност на електромагнитен клапан (EPC соленоид): Прекъснато окабеляване, късо съединение или самата повреда на клапана може да доведе до появата на този код.
 2. Проблеми с окабеляването или свързването: Лоши връзки, корозия или счупено окабеляване могат да причинят проблеми със сигнала.
 3. Проблеми с контролния модул на трансмисията (TCM): Ако контролният модул на трансмисията е повреден, това също може да доведе до появата на код P0990.
 4. Проблеми с налягането на трансмисионното масло: Ниското или високото налягане на трансмисионното масло може да причини проблеми със соленоидния клапан.
 5. Неизправност в механичните компоненти на трансмисията: Проблеми с преобразувателя на въртящия момент, съединителя или други механични части на трансмисията също могат да причинят P0990.

За точно определяне и отстраняване на проблема се препоръчва да се свържете с автосервиз или дилър. Нашите специалисти ще извършат подробна диагностика с помощта на специализирано оборудване и ще установят конкретните причини, поради които кодът P0990 се появява във вашия автомобил.

Какви са симптомите на код за грешка? P0990?

Симптомите, свързани с код за неизправност P0990, могат да варират в зависимост от конкретния проблем, но обикновено включват следното:

 1. Проблеми с превключването на скоростите: Един от най-честите симптоми е затруднение, забавяне или необичайно потрепване при превключване на предавките. Това може да се прояви като по-дълги смени или резки смени.
 2. Предаване на празен ход (режим Limp): Ако бъде открит сериозен проблем, системата за управление на трансмисията може да постави автомобила в режим на напускане, което ще ограничи максималната скорост и ще предотврати допълнителни щети.
 3. Необичайни звуци или вибрации: Неизправностите на електромагнитния клапан могат да доведат до необичайни звуци или вибрации в областта на трансмисията.
 4. Проверете светлината на двигателя: Индикаторът Check Engine на таблото ви светва, което показва, че има проблем, и може да бъде придружен от код P0990.

Ако изпитате тези симптоми или ако светне лампичката за проверка на двигателя, препоръчително е да се свържете с специалист по ремонт на автомобили, за да диагностицира и поправи проблема.

Как да диагностицирам код за грешка P0990?

За да диагностицирате DTC P0990, препоръчваме да следвате следните стъпки:

 1. Сканиране на кодове за неизправности: Използвайте диагностичен скенер, за да прочетете кодовете за неизправности в електронната система за управление на двигателя. Ако кодът P0990 присъства, това ще бъде ключовата точка за започване на диагностика.
 2. Проверка на връзките и окабеляването: Проверете всички електрически връзки, свързани с електромагнитния клапан за управление на налягането на маслото на преобразувателя на въртящия момент. Уверете се, че всички връзки са стегнати, чисти и без корозия. Извършете визуална проверка на проводниците за повреди.
 3. Измерване на съпротивление: С помощта на мултицет измерете съпротивлението на електромагнитния клапан. Съпротивлението трябва да отговаря на спецификациите на производителя. Ако съпротивлението е извън допустимите граници, това може да означава повреда на клапана.
 4. Проверка на налягането на маслото: Проверете нивото и налягането на трансмисионното масло. Ниското налягане на трансмисионното масло може да причини проблеми със соленоидния клапан.
 5. Проверка на модула за управление на трансмисията (TCM): Проверете работата на модула за управление на трансмисията, тъй като проблемите с TCM могат да причинят код P0990. Това може да изисква специализирано оборудване и познания.
 6. Проверка на механичните части на трансмисията: Проверете механичните компоненти на трансмисията, като преобразувателя на въртящия момент, за да изключите механични проблеми.

Ако не сте уверени в уменията си или не разполагате с необходимото оборудване, препоръчително е да се свържете с професионален автосервиз. Специалистите ще могат да извършат по-подробна диагностика и да определят конкретните причини за появата на код P0990 във вашия автомобил.

Диагностични грешки

При диагностициране на код за неизправност P0990 има някои често срещани грешки или проблеми, които могат да възникнат. Ето няколко от тях:

 1. Недостатъчна проверка на окабеляването и връзките: Проблеми с електрическото окабеляване, като прекъсвания, късо съединение или повредени проводници, могат да бъдат причина за кода P0990. Важно е да проверите щателно окабеляването и връзките.
 2. Пропускане на теста за съпротивление на клапана: Електромагнитният клапан за регулиране на налягането на маслото има определено съпротивление и неговите стойности трябва да са в рамките на спецификациите на производителя. Неправилната проверка на този параметър може да доведе до пропускане на грешка.
 3. Игнориране на други кодове за грешка: Понякога проблемите в автомобилната система могат да причинят множество кодове за грешка. Необходимо е да се извърши пълна диагностика и да се вземат предвид всички идентифицирани кодове, за да се изключат възможни връзки между тях.
 4. Неправилно тълкуване на данните: Когато използвате диагностично оборудване, е важно правилно да интерпретирате получените данни. Неразбирането може да доведе до погрешна диагноза.

За да избегнете тези грешки, е важно да следвате препоръките на производителя и да използвате правилните диагностични методи. Ако е необходимо, най-добре е да се свържете с професионален автосервиз с опитни техници.

Колко сериозен е кодът за грешка? P0990?

Код на неизправност P0990 показва проблеми с електромагнитния клапан за управление на налягането на маслото на преобразувателя на въртящия момент на трансмисията. Сериозността на тази повреда може да варира в зависимост от конкретната ситуация, но като цяло се отнася до важни компоненти от работата на трансмисията на автомобила.

Неправилната работа или повреда на електромагнитния клапан може да доведе до различни проблеми като забавено превключване, трептене, режим на накуцване и повишено износване на други компоненти на трансмисията поради неправилно управление на налягането на маслото.

Важно е да приемете този код сериозно и своевременно да диагностицирате и отстраните проблема. Оставянето на проблема без внимание може да доведе до по-сериозна повреда на трансмисията, което ще доведе до по-сложен и скъп ремонт.

Ако вашата лампичка за проверка на двигателя светне с код P0990, препоръчително е да се свържете с квалифициран техник или автосервиз за подробна диагностика и ремонт.

Какъв ремонт ще помогне за премахване на кода? P0990?

Разрешаването на код за грешка P0990 може да включва няколко стъпки за ремонт, в зависимост от установените причини за проблема. Ето някои възможни стъпки:

 1. Смяна на електромагнитен клапан за управление на налягането на маслото (EPC соленоид): Ако електромагнитният клапан е повреден, може да се наложи да се смени. Това обикновено включва премахване на стария клапан и инсталиране на нов.
 2. Проверка и ремонт на кабели и връзки: Извършете щателна проверка на електрическите кабели и връзки. Ако бъдат открити повреди, корозия или счупвания на кабелите, те трябва да бъдат поправени или заменени.
 3. Проверка и ремонт на налягането на трансмисионното масло: Ако проблемите са свързани с налягането на трансмисионното масло, може да се наложи нивото на маслото да бъде проверено и регулирано и всички течове да бъдат поправени.
 4. Подмяна или ремонт на контролния модул на трансмисията (TCM): Ако проблемът е в модула за управление на трансмисията, може да се наложи той да бъде заменен или ремонтиран.
 5. Допълнителна диагностика на механични компоненти: Извършване на допълнителна диагностика на механичните части на трансмисията, като преобразувателя на въртящия момент, за да се гарантира, че няма механични проблеми.

Важно е да се отбележи, че за точно определяне на причината и правилен ремонт се препоръчва да се свържете с професионален автосервиз. Специалистите ще могат да извършат по-подробна диагностика, да използват специализирано оборудване и да предложат ефективно решение на проблема.

Какво е P0990 Код на двигателя [Бързо ръководство]

P0990 – Специфична за марката информация

Кодовете за неизправности, включително P0990, може да имат леки вариации в зависимост от производителя и модела на автомобила. Ето няколко примера за декодиране на кода P0990 за някои популярни марки:

 1. P0990 – Nissan (Infiniti): „Висока верига на сензора за налягане на трансмисионната течност/превключвателя.“
 2. P0990 – Ford: „Високо ниво на управляваща верига на соленоида за превключване „F“.
 3. P0990 – Chevrolet (GM): „Висока верига на сензора за налягане на трансмисионната течност/превключвателя.“
 4. P0990 – Toyota: „Висока верига за управление на соленоида за управление на налягането „G“.
 5. P0990 – Honda: „Сензор за налягане на трансмисионната течност/превключвател C Висок вход.“
 6. P0990 – BMW: „Сензор за хидравлично налягане 2, хидравличен модул.“
 7. P0990 – Audi/Volkswagen: „Сензор за хидравлично налягане 2, хидравличен модул.“

Важно е да се отбележи, че тези преписи се предоставят по общ начин и могат да варират в зависимост от конкретния модел, годината на производство и конфигурацията на автомобила. За по-точна информация се препоръчва да се консултирате със сервизното ръководство за вашия конкретен автомобил или да използвате специализирано диагностично оборудване.

Добавяне на нов коментар

×