Описание на DTC P1407
OBD2 кодове за грешки

P1407 (Volkswagen, Audi, Skoda, Seat) Сензор за температура на рециркулацията на отработените газове (EGR) – нивото на сигнала е твърде ниско

P1407 – Техническо описание на код за неизправност OBD-II

Код за неизправност P1407 показва, че сигналът на сензора за температура в системата за рециркулация на отработените газове (EGR) е твърде нисък при автомобили Volkswagen, Audi, Skoda, Seat.

Какво означава кодът за грешка P1407?

Код на неизправност P1407 показва, че температурният сензор за рециркулация на отработените газове (EGR) на автомобила предава твърде слаб сигнал. Температурният сензор EGR обикновено измерва температурата на газовете, преминаващи през системата за рециркулация на отработените газове, и предава тази информация на контролния модул на двигателя. Сигналът, който е твърде слаб, може да показва различни проблеми, като неправилно функциониращ сензор, неправилно окабеляване или корозия в проводниците и конекторите или дори проблем със самата EGR система. Това може да доведе до лоша работа на двигателя, повишени емисии и загуба на горивна ефективност.

Код на грешка P1407

Възможни причини

Някои възможни причини за кода за неизправност P1407:

 • Дефектен сензор за температура на EGR: Самият сензор може да е повреден или неизправен, което води до неправилно отчитане на температурите на газовете в EGR системата.
 • Неправилно свързване на сензора: Неправилното свързване на сензора за температура на EGR или прекъсване на проводниците може да доведе до грешни сигнали.
 • Корозия или окисляване на проводници и съединители: Повредените или окислени проводници и конектори могат да причинят лош контакт и неправилен сигнал на сензора.
 • Проблеми със системата за рециркулация на отработените газове: Неправилното функциониране на самата EGR система, като например запушен или заседнал EGR клапан, може да доведе до понижаване на температурата на газовете и следователно сигналът от температурния сензор да бъде твърде слаб.
 • Проблеми с контролния модул на двигателя: Неправилни данни, идващи от модула за управление на двигателя, могат да доведат до неправилно тълкуване на сигнала на сензора за температура на EGR.
 • Други фактори: В някои случаи кодът P1407 може да бъде причинен от механична повреда на системата или проблеми с други компоненти, които влияят на работата на системата EGR, като сензори за налягане, вакуумни линии и др.

Какви са симптомите на код за грешка? P1407?

Следните симптоми могат да се появят при DTC P1407:

 • Загуба на мощност на двигателя: Може да възникне намалена производителност на двигателя поради неправилна работа на системата за рециркулация на отработените газове (EGR) и ниски температури на газа.
 • Нестабилен празен ход: Ниските температури на газа в системата EGR могат да повлияят на оборотите на празен ход на двигателя, което го кара да стане нестабилен.
 • Повишени емисии на вредни вещества: Ако системата EGR е неефективна, емисиите на азотни оксиди (NOx) може да се увеличат, което може да причини проблеми с екологичното съответствие.
 • Мигание или загорание индикатора Check Engine: Когато бъде открит код P1407, системата за управление на автомобила може да включи лампичката Check Engine на таблото, която може да мига или да остане включена в зависимост от това колко сериозен е проблемът.
 • Влошаване на икономията на гориво: Неправилната работа на системата EGR може да доведе до неефективно използване на горивото и, като резултат, нисък пробег на гориво.

Важно е да се отбележи, че симптомите могат да варират в зависимост от специфичните условия на работа на автомобила и естеството на проблема.

Как да диагностицирам код за грешка P1407?

За диагностициране на DTC P1407 е важно да следвате следните стъпки:

 1. Проверка на индикаторите на арматурното табло: Ако е наличен код P1407, лампичката за проверка на двигателя ще светне на арматурното табло. Проверете състоянието му и отбележете всички други признаци на проблем, като мигащи светлини или други предупредителни съобщения.
 2. Използване на диагностичния скенер: Свържете диагностичния сканиращ инструмент към OBD-II порта на вашия автомобил и прочетете кодовете за неизправности. Уверете се, че код P1407 е в списъка с намерени кодове.
 3. Проверка на параметрите на EGR системата: С помощта на инструмент за сканиране проверете параметрите на системата за рециркулация на отработените газове (EGR), като температура на газа, показания на температурния сензор и всички други налични параметри. Ако стойностите не са в нормалните или очакваните граници, това може да означава проблем.
 4. Проверка на окабеляването и връзките: Проверете окабеляването и съединителите, свързващи сензора за температура на EGR към централния блок за управление (ECU). Проверете дали кабелите не са повредени, конекторите са здраво свързани и няма следи от корозия.
 5. Тестване на температурен сензор: Ако е необходимо, проверете сензора за температура на EGR с помощта на мултиметър или специално диагностично оборудване. Проверете устойчивостта му при различни температури и сравнете с очакваните стойности.
 6. Проверка на системата EGR за блокиране: Проверете системата за рециркулация на отработените газове (EGR) за запушвания или запушвания, които може да пречат на газовете да циркулират правилно.

Ако имате затруднения или не сте сигурни в своите диагностични умения, препоръчително е да се свържете с професионален автомеханик за диагностика.

Диагностични грешки

При диагностициране на DTC P1407 могат да възникнат следните грешки:

 • Игнориране на други кодове за грешка: Ако има няколко кода за неизправност, механикът може да се съсредоточи само върху кода P1407, като игнорира възможни свързани проблеми.
 • Неправилно тълкуване на симптомите: Някои симптоми, като груба работа на двигателя или лоша работа, могат да бъдат погрешно изтълкувани като признаци на дефектна EGR система, когато причината може да е другаде.
 • Неправилна диагностика на температурен датчик: Ако проблемът е свързан с температурния сензор, грешката може да е неправилно тълкуване на резултатите от теста на сензора или неправилно тълкуване на неговите показания.
 • Незадоволителна проверка на окабеляването: Недостатъчната проверка на окабеляването или конекторите може да доведе до липсващи счупвания, корозия или други повреди, които може да са причина за проблема.
 • Неправилна подмяна на компонент: Неправилната диагностика може да доведе до подмяна на ненужни части или компоненти, което може да доведе до допълнителни разходи и неефективно отстраняване на грешки на проблема.

За да избегнете тези грешки, е важно да наблюдавате внимателно всички симптоми, да извършвате цялостна диагностика и да използвате правилните методи и инструменти за проверка на компонентите на системата EGR и свързаните с тях елементи.

Колко сериозен е кодът за грешка? P1407?

Код на неизправност P1407 обикновено не е критичен за безопасността при шофиране, но може да повлияе на работата на двигателя и ефективността на превозното средство. Нисък сигнал от сензора за температура на рециркулацията на отработените газове (EGR) може да причини неизправност на системата EGR, което от своя страна може да доведе до повишени емисии на вредни вещества в околната среда и лоша работа на двигателя.

Въпреки че превозното средство може да продължи да работи с този код за неизправност, това може да доведе до ниска икономия на гориво, груба работа на двигателя и други проблеми. Ако кодът P1407 не е изчистен, това може да причини допълнителна повреда на компонентите на системата EGR и повишено износване на двигателя. Поради това се препоръчва да се диагностицира и отстрани тази повреда възможно най-скоро, за да се избегнат по-сериозни проблеми в бъдеще.

Какъв ремонт ще помогне за премахване на кода? P1407?

За да разрешите кода P1407, трябва да изпълните следните стъпки:

 1. Проверка на сензора за температура на EGR: Първо проверете сензора за температура на рециркулацията на отработените газове (EGR), за да видите дали сигналът е твърде слаб. Ако сензорът наистина е повреден, той трябва да бъде сменен.
 2. Проверка на окабеляването и връзките: Проверете окабеляването и връзките, свързани с температурния сензор на EGR, за корозия, прегряване, прекъсвания или късо съединение. Ако бъдат открити проблеми, те трябва да бъдат коригирани или заменени.
 3. Проверка на системата за рециркулация на отработените газове (EGR).: Проверете самата EGR система за запушвания, течове или други проблеми, които биха могли да доведат до спад на нивото на температурата.
 4. Актуализиране на софтуера: Понякога актуализирането на софтуера на модула за управление на двигателя (ECM) може да помогне за разрешаването на проблем със сензор за ниска температура на EGR.
 5. Проверка и смяна на EGR клапан: Ако всички други компоненти са наред, самият клапан за рециркулация на отработените газове (EGR) може да е повреден и трябва да се провери за неизправности и да се смени, ако е необходимо.

След като изпълните горните стъпки, трябва да изчистите кода за грешка и да извършите пробно пускане, за да сте сигурни, че проблемът е разрешен. Ако кодът не бъде върнат, проблемът се счита за разрешен.

Как да четете кодове за грешки на Volkswagen: Ръководство стъпка по стъпка

Добавяне на нов коментар